Logo

Hvidvask regler

Advokatfirmaet Malling & Hansen Damm er som alle andre grønlandske og danske advokatfirmaer omfattet af lovgivningen om forebyggende foranstaltninger mod hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme.

 

Hvidvaskningslovgivningen foreskriver blandt andet:

 

  • Pligt til at sikre sig legitimation fra klienter.
  • Underretningspligt ved mistanke om hvidvask eller terrorfinansiering.

 

Advokatfirmaet Malling & Hansen Damm’s klienter vil oftest kun mærke konsekvensen af disse regler ved, at vi vil anmode vores klienter om at bekræfte deres identitet ved enten Penneo cpr-validering, hvor klienten bekræfter sin identitet med NemID eller i form af kopi af pas eller kørekort.

 

Hvis klienten er et selskab, vil vi indhente en selskabsrapport fra Erhvervsstyrelsen, ligesom vi vil anmode om Penneo cpr-validering eller kopi af pas eller kørekort fra den/de reelle ejere af selskabet. Ved de reelle ejere forstås de fysiske personer, der i sidste instans ejer eller kontrollerer selskabet. Dette gælder eksempelvis aktionærer, som ejer 25 pct. af aktiekapitalen.

 

Advokatfirmaet Malling & Hansen Damm har pligt til at opbevare klientens identitetsoplysninger i 5 år efter klientforholdets afbrydelse.

 

Hvis Advokatfirmaet Malling & Hansen Damm får mistanke om, at vores klient er i færd med at hvidvaske penge eller finansiere terrorisme, har vi som udgangspunkt pligt til at indberette dette til Hvidvasksekretariatet hos Statsadvokaten for Særlig Økonomisk Kriminalitet. Advokatfirmaet må ikke orientere vores klient om, hvorvidt underretning har fundet sted.

 

Advokatmyndighederne fører tilsyn med, at advokater overholder reglerne udstedt i henhold til hvidvaskningslovgivningen.