Logo

Forretningsområder

Advokatfirmaet Malling & Hansen Damm yder juridisk rådgivning og bistand til danske og udenlandske virksomheder, offentlige myndigheder, organisationer, institutioner, fonde, foreninger og privatpersoner.

Alle advokater og advokatfuldmægtige hos Advokatfirmaet Malling & Hansen Damm kan bistå i sager om almindelige erhvervsretlige forhold.

Vi rådgiver inden for såvel privat som erhvervsforhold, samt kriminalsager:

Inden for erhvervsretten kan nævnes:

 •  Entrepriseret
 • Konkurrence- og udbud
 • Offentlig ret, herunder forvaltningsret
 • Planret
 • Olie- gas- og mineralefterforskning
 • Ansættelses- og arbejdsret
 • Forsikrings- og erstatningsret
 • Konkurs- og insolvensret
 • Alle former for incassovirksomhed
 • Selskabsstiftelse af alle selskabsformer i Danmark og Grønland, samt løbende rådgivning i øvrigt
 • Rådgivning og repræsentation for ejerforeninger og andelsboligforeninger om alle lejeretlige forhold

Inden for privatlivsforhold kan nævnes:

 • Rådgivning og berigtigelse i forbindelse med køb og salg af fast ejendom
 • Retssager om fast ejendom
 • Alle sagsforhold inden for person, familie og arveret, således ægteskabssager, fællesbodeling, forældremyndighedsager, ægtepagter, testamenter m.v. 
 • Behandling af alle former for dødsboer
 • Alle former for kriminalsager

Herudover yder advokaterne gratis retshjælp. Alle er velkommen til at kontakte en advokat på kontoret til en kort samtale om juridiske spørgsmål eller problemer.